ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ : ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ

Κοινοποίηση σε Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Για όσους τώρα σχεδιάζουν τον χώρο τους και σκοπεύουν να τοποθετήσουν ανοιγόμενες γκαραζόπορτες ή αυλόπορτες χρήσιμο είναι να γνωρίζουν όσα ακολουθούν ώστε να μπορέσουν εύκολα να εγκαταστήσουν και αυτόματους μηχανισμούς. Το ίδιο άρθρο φυσικά μπορεί να βοηθήσει και όσους ήδη έχουν ανοιγόμενες γκαραζόπορτες ή αυλόπορτες και ενδιαφέρονται να εγκαταστήσουν αυτόματους μηχανισμούς.

Σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι σχεδόν σε όλες τις ανοιγόμενες γκαραζόπορτες μπορούν να εγκατασταθούν αυτόματοι μηχανισμοί η επιλογή των οποίων εξαρτάται κυρίως από τις εξής παραμέτρους :

1) οι μηχανισμοί να είναι εξωτερικοί – εμφανείς – ή να είναι υποδαπέδιοι, δηλαδή εγκαταστημένοι κάτω από το δάπεδο που απαιτεί προμελέτη του χώρου

2) οι διαστάσεις του χώρου που θα καθορίσουν τον τύπο του μηχανισμού ανάλογα με την περίπτωση  … και

3) οι διαστάσεις της πόρτας, το βάρος της  και το σχέδιο κατασκευής. Ειδικότερα για το σχέδιο να εξηγήσουμε ότι άλλες πιέσεις δέχεται μια πόρτα που έχει σχέδιο από κάγκελα και άλλες πιέσεις μια πόρτα  με σχέδιο από λαμαρίνα

Εγκατάσταση αυτόματων μηχανισμών σε ανοιγόμενες γκαραζόπορτες (1)

Η διάσταση Β αντιστοιχεί στο συνολικό πάχος του τοίχου – ή της μεταλλικής κατασκευής – που στηρίζεται το φύλλο της γκαραζόπορτας. Η διάσταση Α αντιστοιχεί στην απόσταση του κέντρου του μεντεσέ από το εσωτερικό του τοίχου και η διάσταση C αντιστοιχεί στον διαθέσιμο χώρο που υπάρχει δεξιά και αριστερά από τα φύλλα της γκαραζόπορτας (μετρώντας από το κέντρο του μεντεσέ)

Αναφερόμενοι στους μηχανισμούς γραμμικής κίνησης που είναι η πιο συνήθης κατηγορία να πούμε ότι μια καλή   διάσταση C είναι 17 έως 20 εκατοστά (C = 17 – 20 cm) ώστε να υπάρχει επαρκής χώρος ανοίγματος της πόρτας και “αποθήκευσης” των μηχανισμών όπως δείχνει το σχήμα που ακολουθεί.

 

Εγκατάσταση αυτόματων μηχανισμών σε ανοιγόμενες γκαραζόπορτες (2)

Αντίστοιχα, η απόσταση Α που αντιστοιχεί στην απόσταση του κέντρου του μεντεσέ από το εσωτερικό του τοίχου, θα πρέπει να είναι από 0  έως 8 εκατοστά (Α = 0 – 8 cm).

Και οι δύο διαστάσεις που προαναφέρθηκαν δεν είναι δεσμευτικές αλλά θεωρούνται καλές  ώστε ν’ αποφεύγονται μερεμέτια.

Σε περιπτώσεις που η διάσταση Α είναι αρκετά μεγαλύτερη και δεν υπάρχει δυνατότητα να σκαφτεί ο τοίχος,  θα πρέπει να επιλεγούν μηχανισμοί σπαστού βραχίονα όπως δείχνει το τρίτο σχήμα.

Εγκατάσταση αυτόματων μηχανισμών σε ανοιγόμενες γκαραζόπορτες (3)

Σχετικές σελίδες προϊόντων :

Κοινοποίηση σε Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter